Richiedi la tua pubblicità
No Signal Service

Enn sospes a De Luca, zomb o’ Consiglio Regionale

A primm sedut ar'n fa stammatin, pò u provvediment i Renzi è cagnat tutt cos

Marco Rarità

LOGO RUBRICA ASALIERN PROVA

Aropp a suspension i De Luca è zumbat pur a convocazione ru Consiglio Regionale. Tutt’ i consiglier s’ern verè stammatin a Palazzo Santa Lucia però è stat annullat a seduta. E’ succies tutt aropp a notifica rò provvediment che è fatt u’ Prefetto i Napule Gerarda Maria Pantalone. A firmà i cart p’à sospension è stat u president rò Consiglio dei Ministri Matteo Renzi.

No Signal Service
No Signal Service

Commenti

I commenti sono disabilitati.